Privacy Statement

Privacyverklaring Dwars Makelaars BV

Dwars Makelaars verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Wij waarderen uw vertrouwen in ons bedrijf en voldoen in de behandeling van uw persoonsgegevens tenminste aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Hieronder leest u hoe wij daar concreet invulling aan geven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dwars Makelaars b.v. verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekening (IBAN)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Dwars Makelaars b.v. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
 • burgerservicenummer (BSN)
 • gegevens over uw financiële situatie en schuldenproblematiek

Waarom we uw gegevens nodig hebben

Dwars Makelaars b.v. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Dwars Makelaars b.v. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

Dwars Makelaars b.v. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:
 • Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart Dwars Makelaars b.v. 20 jaar, omdat de NVM-makelaar gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
 • De bewijslast dat Dwars Makelaars b.v. de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de NVM-makelaar 5 jaar.
 • De gegevens worden bewaard vanaf het moment dat Dwars Makelaars b.v. de informatie in ontvangst krijgt.

Delen met anderen

Dwars Makelaars b.v. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dwars Makelaars b.v. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Dwars Makelaars b.v. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dwars Makelaars b.v. gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden (tracking cookies leveren ons een logboek van de sites die u bezoekt) zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar jolanda@dwarsmakelaars.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Dwars Makelaars b.v. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Dwars Makelaars b.v. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretaresse persoonsgegevens, telefoonnummer 0495-537 599 of via jolanda@dwarsmakelaars.com Bovendien heeft u te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 22-05-2018

Van welke diensten van Dwars Makelaars b.v. maakt u gebruik?

U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met Dwars Makelaars b.v..

Bij woningen:

U wilt uw woning verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht Dwars Makelaars b.v.:
 • U wilt uw woning verkopen. Zie 1.
 • U wilt uw woning verhuren. Zie 2.
 • U wilt een woning laten taxeren. Zie 9.

U wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan Dwars Makelaars b.v.:
 • U wilt een woning kopen. Zie 3.
 • U wilt een woning huren. Zie 4.

Als u op zoek bent naar een woning en u heeft hiervoor niet Dwars Makelaars b.v. via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:
 • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van Dwars Makelaars b.v..
  Zie 8.
 • U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een koop- of huurwoning bezichtigen die via Dwars Makelaars b.v. wordt aangeboden. Zie 5.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een woning kopen die via Dwars Makelaars b.v. wordt aangeboden. Zie 6.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een woning huren die via Dwars Makelaars b.v. wordt aangeboden. Zie 7.

Bij bedrijfspanden of agrarisch vastgoed:

U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan Dwars Makelaars b.v.:
 • U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verkopen. Zie 10.
 • U wilt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed verhuren. Zie 11.
 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten taxeren. Zie 9.

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan Dwars Makelaars b.v.:
 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen. Zie 12.
 • U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren. Zie 13.

Als u op zoek bent naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor niet Dwars Makelaars b.v. via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:
 • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van Dwars Makelaars b.v..
  Zie 8.
 • U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed voor koop of huur bezichtigen welke via Dwars Makelaars b.v. wordt aangeboden. Zie 5.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via Dwars Makelaars b.v. wordt aangeboden. Zie 14.
 • U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via Dwars Makelaars b.v. wordt aangeboden. Zie 15.

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor al deze verwerkingen is Dwars Makelaars de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:
Dwars Makelaars B.V.
KVK 12041767
Emmasingel 5, 6001 BA, Weert
Jolanda@dwarsmakelaars.nl
0495-537599

Gegevensverstrekking aan de NVM

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan de NVM. De NVM doet het volgende met deze gegevens:
 • Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
 • Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en agrarische vastgoedmarkt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.
Lees hier wat NVM met de verstrekte gegevens doet.

NVM is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:
NVM
KvK 30102683
Postbus 2222
3430 DC Nieuwegein
cv@nvm.nl
NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

Wij nemen uw privacy serieus

Dwars Makelaars b.v. en de NVM nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. Dwars Makelaars b.v. verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. Dwars Makelaars b.v. besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacyprogramma. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Dwars Makelaars b.v..

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u weten welke gegevens Dwars Makelaars b.v. van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar ons kantoor via jolanda@dwarsmakelaars.nl of per post naar Emmasingel 5, 6001 BA, Weert .
NVM verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke gegevens NVM verwerkt, neem dan ook contact op met Dwars Makelaars b.v. die vervolgens zorgt dat u geïnformeerd wordt.
Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar Dwars Makelaars b.v.. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van Dwars Makelaars b.v., neem dan eerst contact op met het kantoor van Dwars Makelaars b.v.. Mocht u er met de NVM-makelaar niet uitkomen, dan kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: secretariaatCL@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart Dwars Makelaars b.v. de gegevens?

Dwars Makelaars b.v. bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart Dwars Makelaars b.v. echter langdurig:
 • Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart Dwars Makelaars b.v. 20 jaar, omdat de NVM-makelaar gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
 • De bewijslast dat Dwars Makelaars b.v. de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de NVM-makelaar 5 jaar.
 • De gegevens worden bewaard vanaf het moment dat Dwars Makelaars b.v. de informatie in ontvangst krijgt.

1.U verkoopt uw woning en u heeft hiervoor Dwars Makelaars b.v. ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Dwars Makelaars b.v. ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar
De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. geen 3 jaar
De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan. a 20 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto‘s en video‘s van de woning.

Indien met de NVM-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.
a 20 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht. geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). c 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. b 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. a 20 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. geen 3 jaar
Ontvangers van gegevens
a NVM (gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Notaris, koper, aankoopmakelaar
c FIU (Financial Intelligence Unit - Nederland)

2.U verhuurt uw woning en u heeft hiervoor Dwars Makelaars b.v. ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt Dwars Makelaars b.v. ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
De reden van verhuur. geen 3 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto‘s en video‘s van de woning.

Indien met de NVM-makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.
geen 20 jaar
De eisen die u stelt aan de huurder. a 20 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. a 20 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. geen 3 jaar
Ontvangers van gegevens
a Huurder3.U bent op zoek naar een koopwoning en u heeft hiervoor Dwars Makelaars b.v. ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Dwars Makelaars b.v. ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. geen 3 jaar
Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. geen 3 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. geen 3 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden. geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). b 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. c 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. geen 20 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. geen 3 jaar
Ontvangers van gegevens
a Verkoper en verkoopmakelaar
b FIU (Financial Intelligence Unit - Nederland)
c Notaris, verkoper, verkoopmakelaar


4.U bent op zoek naar een huurwoning en u heeft hiervoor Dwars Makelaars b.v. ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikte huurwoning te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt Dwars Makelaars b.v. ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. geen 3 jaar
Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. geen 3 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. geen 3 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen. geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist (bijvoorbeeld NVM Woontoets). Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. a 3 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. a 20 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. geen 3 jaar
Ontvangers van gegevens
a Verhuurder


5.U wilt een koop- of huurwoning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed bezichtigen die c.q. dat via Dwars Makelaars b.v. wordt aangeboden

In dit contact maakt de NVM-makelaar bezichtigingsafspraken, geeft de NVM-makelaar u een goed beeld van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed en legt Dwars Makelaars b.v. vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 1 jaar
Datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed. a 1 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. a 1 jaar
Ontvangers van gegevens
a Verkoper of verhuurder van pand


6.U wilt een woning kopen die via Dwars Makelaars b.v. wordt aangeboden

Voor dit contact staat Dwars Makelaars b.v. met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert Dwars Makelaars b.v. de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt Dwars Makelaars b.v. ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar
Uw mening over de woning. b 3 jaar
Gegevens over de biedingen. b 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). d 5 jaar
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper. b 3 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. c 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig woonadres van de koper. a 3 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. b 3 jaar
Ontvangers van gegevens
a NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Verkoper
c Notaris, koper, aankoopmakelaar
d FIU (Financial Intelligence Unit - Nederland)


7.U wilt een woning huren die via Dwars Makelaars b.v. wordt aangeboden

Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. a 3 jaar
Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Woontoets. a 5 jaar
Gegevens die nodig zijn als een toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). b 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. a 20 jaar
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt. a 3 jaar
Ontvangers van gegevens
a Verhuurder
b FIU (Financial Intelligence Unit - Nederland)

8.U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door Dwars Makelaars b.v.

Het doel van dit contact is dat Dwars Makelaars b.v. u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen, bedrijfspanden of agrarisch vastgoed. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. geen Tot intrekking van toestemming
Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld. geen Tot intrekking van toestemming
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. geen Tot intrekking van toestemming

9.U wilt een taxatie van een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed laten uitvoeren en u heeft hiervoor Dwars Makelaars b.v. ingeschakeld

Het doel van dit contact is dat Dwars Makelaars b.v. voor uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed een taxatie uitvoert. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Gegevens van uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed om de waarde te bepalen. a 20 jaar
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar/taxateur verstrekt. geen 20 jaar
Ontvangers van gegevens
a Validatie instituut op taxaties.

10.U verkoopt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor Dwars Makelaars b.v. ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw pand, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Dwars Makelaars b.v. ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar
De reden van verkoop. geen 3 jaar
De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te koop staat of heeft gestaan. a 20 jaar
De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, foto‘s en video‘s van het pand.

Indien met de NVM-makelaar is afgesproken worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere vastgoed websites en op de website van de NVM-makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw bedrijfspand en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.
a 20 jaar
De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht. geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden ook de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd. c 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. b 20 jaar
Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. a 20 jaar
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt. geen 3 jaar
Ontvangers van gegevens
a NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Notaris, koper, aankoopmakelaar
c FIU (Financial Intelligence Unit - Nederland)

11.U verhuurt uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed en u heeft hiervoor Dwars Makelaars b.v. ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand of agrarisch vastgoed, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt Dwars Makelaars b.v. ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
De reden van verhuur. geen 3 jaar
De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto‘s en video‘s van de woning.
In overleg met u worden deze gegevens ook op geselecteerde huizenwebsites geplaatst voor promotie van de woning.
geen 20 jaar
De eisen die u stelt aan de huurder. a 20 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. a 20 jaar
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt. geen 3 jaar
Ontvangers van gegevens
a Huurder


12.U bent op zoek naar een bedrijfspand of agrarisch vastgoed om aan te kopen en u heeft hiervoor Dwars Makelaars b.v. ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u een passend bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt Dwars Makelaars b.v. ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. c 20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen. geen 3 jaar
Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop. geen 3 jaar
Uw eisen aan de huisvesting. c 3 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden. geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd. b 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. Deze gegevens worden ook aan de verkopende makelaar en de notaris verstrekt. d 20 jaar
Wanneer het bedrijfspand of agrarisch vastgoed is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. geen 20 jaar
Overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt. geen 3 jaar
Ontvangers van gegevens
a NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b FIU (Financial Intelligence Unit - Nederland)
c Verkoper en verkoopmakelaar
d Notaris, verkoper, verkoopmakelaar

13.U bent op zoek naar een huurpand (bedrijfspand of agrarisch vastgoed) en u heeft hiervoor Dwars Makelaars b.v. ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikt bedrijfspand of agrarisch vastgoed te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt Dwars Makelaars b.v. ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen. geen 3 jaar
Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs. geen 3 jaar
Uw eisen aan de huisvesting. a 3 jaar
Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen. geen 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets (NVM Businesstoets) eist. Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. a 3 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. a 20 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. geen 3 jaar
Ontvangers van gegevens
a Verhuurder

14.U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via Dwars Makelaars b.v. wordt aangeboden

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed kopen die via Dwars Makelaars b.v. wordt aangeboden. Voor dit contact staat Dwars Makelaars b.v. met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert Dwars Makelaars b.v. de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt Dwars Makelaars b.v. ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar
Uw mening over het aangeboden pand. b 3 jaar
Gegevens over de biedingen. b 3 jaar
Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij worden de identiteiten van de uiteindelijk (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd. d 5 jaar
Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper. b 3 jaar
Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. c 20 jaar
Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode (1234AB) van het vorig huisvestingsadres van de koper. a 3 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. b 3 jaar
Ontvangers van gegevens
a NVM (de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)
b Verkoper
c Notaris, koper, aankoopmakelaar
d FIU (Financial Intelligence Unit - Nederland)

15.U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via Dwars Makelaars b.v. wordt aangeboden

U wilt een bedrijfspand of agrarisch vastgoed huren die via Dwars Makelaars b.v. wordt aangeboden. Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:
Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij NVM-makelaar
Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar
Uw eisen aan de huisvesting. a 3 jaar
Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. Deze vaststelling kan bijvoorbeeld door de NVM Businesstoets. a 5 jaar
Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. a 20 jaar
Overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt. a 3 jaar
Ontvangers van gegevens Rol
a Verhuurder Verantwoordelijke
b FIU (Financial Intelligence Unit - Nederland) Verantwoordelijke
Gegevensgebruik door de NVM

Dwars Makelaars b.v. verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de NVM. NVM is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De NVM doet het volgende met deze gegevens:
 1. Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die c.q. dat via NVM-makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 2. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op funda en andere (huizen)websites.
 3. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt, bedrijfsonroerendgoed markt en de agrarische vastgoedmarkt.

A Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed bij NVM-makelaars

Als u een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere NVM-makelaars:
 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto‘s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.
Deze gegevens worden door NVM-makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed).
Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.

B Actueel aanbod woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed op (huizen)websites, waaronder funda

Als u een woning, een bedrijfspand of agrarisch vastgoed via een NVM-makelaar wilt verkopen worden na overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:
 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto‘s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.
Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites. U geeft via uw NVM-makelaar toestemming om dit al dan niet te doen.
Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.

C Database met historisch aanbod

Van alle woningen, bedrijfspanden en agrarisch vastgoed die via een NVM-makelaar worden verkocht, worden de volgende gegevens in de NVM-database vastgelegd:
 • Het adres van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto‘s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.
 • De postcode (1234AB) van het vorige (woon)adres van de koper.
De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt NVM analyses van de woningmarkt mogelijk. De NVM verstrekt deze gegevens aan geselecteerde derden, namelijk:
 • Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.
 • Validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten.
 • Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
 • Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.
 • NVM-makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.
 • Niet NVM-makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio).
Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u de bij NVM verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen neem dan contact op met de NVM-makelaar die de verkoop van de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed heeft begeleid.

Cookies
[LINK] vindt u het cookiestatement van Dwars Makelaars b.v.

Google | Google Analytics

Dwars Makelaars b.v. heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. De gegevens worden hierbij versleuteld en anoniem verwerkt. Daarbij heeft Dwars Makelaars b.v. geen toestemming gegeven om gegevens met Google ‘te delen‘. De Google Analytics- cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en Adwords. Dwars Makelaars b.v. gebruikt de data voor classificering.
Cross device meten met User-ID
Zodra een gebruiker zich inlogt op de website van Dwars Makelaars b.v. door middel van een bezichtiging- of informatieaanvraag, is er de mogelijkheid om het gedrag over meerdere sessies en devices (zoals laptop, tablet en smartphone) te koppelen. Hierdoor kan Dwars Makelaars b.v. haar website verbeteren t.o.v. de consument. Door akkoord te gaan met onze privacyverklaring geeft de gebruiker expliciet toestemming tot deze koppeling.
Demografische en interessecategorieën
Via Google Analytics bestaat er de mogelijkheid dat Dwars Makelaars b.v. rapporten verzameld over de demografische en interessecategorieën. Hiermee worden eventueel de leeftijd, geslacht en interesses van de websitebezoeker verzameld. De gegevens bepaalt Google aan de hand van het Google-account en het type websites dat de bezoeker verder heeft bekeken. Als gebruiker van een Google-account heeft u hier wel/niet toestemming voor gegeven. Dwars Makelaars b.v. gebruikt de rapporten om haar bezoeker beter van dienst te kunnen zijn.

Facebook

Dwars Makelaars b.v. gebruikt technologieën, zoals cookies, om inhoud en reclame aan te passen, om socialemediafuncties te bieden en om het verkeer op de website te analyseren. Ook deelt Dwars Makelaars b.v. informatie over het gebruik van onze website met vertrouwde socialemedia-, reclame- en analysepartners, zoals Facebook en Instagram.
Wij gebruiken een Facebook-Pixel op onze website om de advertentieconversies te meten en nieuwe doelgroepen voor advertenties op Facebook vast te stellen. De verkregen informatie is anoniem en kan niet gebruikt worden voor persoonlijke identificatie. Het bevat niet uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Door met de cookie voorwaarden & de privacy verklaring akkoord te gaan, geeft u expliciet toestemming aan Dwars Makelaars b.v. om gebruik te maken van de Facebook Pixel. FACEBOOK PRIVACYBELEID: https://www.facebook.com/business/gdpr | https://www.facebook.com/about/basics

Koppelingen naar websites die niet van Dwars Makelaars b.v. zijn

De Dwars Makelaars b.v. - website kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en ter informatie. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de website van Dwars Makelaars b.v.. Dwars Makelaars b.v. heeft geen zeggenschap over die sites noch over hun privacymaatregelen, die kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van Dwars Makelaars b.v.. Wij ondersteunen websites van derden niet en doen hierover geen uitspraken. De persoonsgegevens die u verstrekt aan derden, vallen niet onder de privacyverklaring van Dwars Makelaars b.v.. We raden u aan het privacybeleid van andere bedrijven te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt. Bepaalde bedrijven kunnen hun persoonlijke gegevens bekendmaken aan Dwars Makelaars b.v.. Deze gedeelde gegevens vallen onder het privacybeleid van het andere bedrijf.

Voor vragen met betrekking tot de privacyverklaring kunt u contact opnemen met het kantoor via jolanda@dwarsmakelaars.nl of 0495-537 599.
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Meer informatie    OK